Monografie wydane w ramach działalności Klastra

AUTOR: Klaudia Sadowska

Szanowni Państwo,

Jednym z zadań wpisanych w studium wykonalności było przeprowadzenie badań i napisanie przez specjalistów, eksperckich tekstów dotyczących rekomendacji rozwoju gospodarki odpadowej oraz gospodarki wodno-ściekowej przede wszystkim na terenie województwa śląskiego. Monografie zostaną wydane przez Śląski Klaster Ekologiczny pod własnym numerem ISBN do końca marca 2014 r. Monografia odpadowa pt. ”Stopień zastosowania innowacyjnych technologii ochrony środowiska sprzyjających poprawie efektywności energetycznej na przykładzie doświadczeń gospodarki odpadami” oraz monografia wodno-ściekowa pt. ”Badanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście jej efektywności energetycznej na podstawie funkcjonujących rozwiązań woj. śląskiego oraz określenie potencjału i kierunków rozwoju gospodarki wodno-ściekowej województwa śląskiego”. Zainteresowanych Członków Klastra, którzy zechcą nieodpłatnie nabyć monografię prosimy o kontakt koordynator@ecocluster.com.pl.

Z wyrazami szacunku

Śląski Klaster Ekologiczny


0 KOMENTARZY UKRYJ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU