Struktura klastra

Struktura działania klastra obejmuje powołanie Rady Członków i Zespołu Sterującego. Za planowanie i ustalanie strategii Klastra odpowiada Rada Członków. Każdy z Członków jest uprawniony do delegowania jednego przedstawiciela do pracy w Radzie Członków.

Nasi partnerzy