Newsletter

 

Newsletter 1/2012 Newsletter 2/2012

Śląski Klaster Ekologiczny już istnieje!

Cele utworzenia Klastra Ekologicznego, potrzeba realizacji projektu i jego  założenia, opis Klastrów jako ważnego elementu nowoczesnej gospodarki a ponadto reportaż z Inauguracji działalności Klastra wraz z kalendarium nadchodzących wydarzeń, te wszystkie informacje znajdą Państwo w pierwszym newsletterze. Zapraszamy!

Newsletter 1/2012

 

Śląski Klaster Ekologiczny na Targach HydroSilesia, seminaria poświęcone tematyce efektywności energetycznej, zagadnieniom zarządzania energią w tym normie ISO 50001, te informacje oraz kalendarium wydarzeń Klastra, a ponadto wykaz Członków Klastra znajdą Państwo w 2 newsletterze. Zapraszamy!

Newsletter 2/2012

Newsletter 3/2013 Newsletter 4/2013

W Newsletterze 3 znajdą Państwo takie tematy jak: zarządzanie projektami dla Członków Śląskiego Klastra Ekologiczego, nie tylko jako szkolenie ale poznanie sposobu myślenia i podejścia do realizacji celów w całym systemie zarządzania.  Nowa inicjatywna Klastering Polski, Program Pilotażowy Weryfikacji Technologii Środowiskowych, nawiązanie współpracy z nowymi Członkami Klastra oraz kalendarium wydarzeń.

Zapraszamy do lektury!

Newsletter 3/2013

Newsletter 4 przekazuje Państwu szczegółowy opis wydarzeń z ostatnich  miesięcy życia Klastra. Majowe seminarium, które  zapoczątkowało współpracę ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, zgromadziło znaczną ilość osób zainteresowanych tematami, które porusza nasz Klaster. Oprócz tego Konferencja Odpady  - Nowa Energia, zorganzowana w konsorcjum wraz ze Śląskim Klastrem Gospodarki Odpadami, to wszystko zawarliśmy dla Państwa w newsletterze 4. Oprócz tego znajdą Państwo informacje na temat zbliżających się kolejnych wydarzeń Śląskiego Klastra Ekologicznego. 

Zapraszamy do sięgnięcia po kolejny - 4 już newsletter!

Newsletter 4/2013

Newsletter 5/2013 Newsletter 6/2013

Newsletter 5/2013

Newsletter 6/2013

Newsletter 7/2013

Newsletter 7/2013

 

Nasi partnerzy